Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anette Vandsø Aremark

Anette Vandsø Aremark : Den performative lyd/lyd som handling

Min forskning forholder sig primært til spørgsmålet om metode i relation til analyse af lydlige udtryk som musik, lydkunst, lyd i audiovisuelle medier. Et hovedspørgsmål er, hvordan lyd kan begribes og analyseres som performativt fænomen. I mit nuværende ph.d.projekt “Musik og udsigelse” er genstandsfeltet de lyde, vi kalder ’musik’. Her foreslår jeg udsigelsesteorien (Émile Benveniste) sådan som den er udviklet i forskellige fænomenologisk orienterede tilgange som et teoretisk udgangspunkt for at analysere musik som performativ handling. I min videre forskning ønsker jeg at anvende denne teoretiske tilgang på et bredere genstandsfelt som inkluderer andre lydlige udtryk – lydkunst såvel som audiovisuelle udtryksformer – med  henblik på at kunne arbejde med og analysere lyd som et kvalitativt og performativt fænomen. Et spor i denne forskning er at afgrænse og kvalificere studiet af lyd som medialitet.

Jeg er cand. mag. i Æstetik og Kultur med en BA i Musikvidenskab fra Århus Universitet og arbejder pt. som ph.d.stipendiat på Afdeling for Æstetik og Kultur (2005-). Jeg har undervist i kurser som Æstetik Teori, Musikkens Æstetik og Kultur samt Tværmedialt Laboratorium (dækkende medialiteten lyd), hvor jeg blandt andet har arbejdet med produktion af soundscapes. Siden 1999 har jeg lavet soundscapes og musik til forskellige danse- og performanceforestillinger (Scenekompagniet, Joanna Magierecka, StageLab). Jeg er medlem af NSE, AUT.