Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Birger Langkjær

Birger Langkjær : Lydens realisme – tværmodale koblinger og oplevelsesformer i filmen.

Det er en grundlæggende tese, at lyd og musik spiller en afgørende rolle for den livagtighed eller realisme, som traditionelt tilskrives de levende billeder. Således kan lyden overbevise – f.eks. om dokumentarfilmens virkelighed eller fiktionsfilmens troværdighed – uden at tilskueren gør sig lydens rolle klar. Filmen er et fortællende medie, der kan betragtes som fortættet audiovisuel kommunikation, hvor timingen af lydlige og visuelle begivenheder er afgørende, idet de gensidigt forstærker hinandens realisme. Projektet tager udgangspunkt i at lyd i film og andre medier måske nok omtales, men sjældent analyseres. Dette kan dels skyldes, at lyd og musik er notorisk svære at beskrive, dels at en række fag, der i forskellig grad er optaget af hørelse/lytning (f.eks. musikvidenskab, kulturstudier, perceptionspsykologi), beskriver dem forskelligt. I lighed med Van Leeuwen (1999) vil projektet søge at samle op på beskrivelser, der går på tværs af modaliteter (fx ’afstand’, ’synkronitet’, ’forløb’) og se på fællestræk ved forskellige lydformer, som benyttes i film, f.eks. tale, musik og lyde af (hverdags-)begivenheder. Det er målet at udvikle måder at tale om og beskrive forskellige former for lyd, der 1) betoner lighederne mellem tale, musik og reallyd, jf Cook 2001, og 2) udvikler metoder til at indfange et analytisk betydningsniveau, der kiler sig ind mellem den nære tekniske beskrivelse, fx musikvidenskabens notation der ikke indfanger lydoplevelsen, såvel som den antropologisk/strukturelle musikanalyse, der tendentielt er en abstrakt og generaliserende fortolkningsmetode. I stedet opfattes lyd, herunder musik, som specifik kommunikation inden for en populærkulturel og æstetisk ramme. Dette kræver en analyseform på et mellemniveau, der kombinerer deskriptiv præcision og betydningsrelevans. Dette udvikles gennem grundige analyser af 3 film, der samtidig holdes bevidst metodediskuterende op mod teorier og begreber fra forskellige forskningsfelter, herunder filmvidenskab, musikvidenskab og perceptionspsykologi. Det specifikt auditive tænkes dog både ind i en audiovisuel kontekst (det perceptuelle niveau) og et overordnet genreniveau (narration), idet genren tænkes at være den matrix, der varierer lydens basale funktionstyper, f.eks. knyttet til opmærksomhedsstyring og emotionel toning.

    

Birger Langkjær er lektor og ph.d. i medier ved Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet. Han er ansvarshavende redaktør på MedieKultur – tidsskrift for medie- og kommunikationsforskning og er medlem af en række netværk såsom Society of Cognitive Studies of the Moving Image (SCSMI), European Network of Cinema Studies (NECS), Society of Cinema and Media Studies (SCMS) og Sammenslutningen af medieforskere i Danmark (SMID). Han har publiceret bøgerne Filmlyd & filmmusik (1996) og Den lyttende tilskuer (2000) samt en lang række artikler om hhv. filmlyd og realisme og genrer i dansk film, f.eks. i tidsskrifterne Convergence, Excavatio, p.o.v., Norsk medietidsskrift, Mediekultur, Film International og Montage av.