Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Birgitte Stougaard Pedersen

Birgitte Stougaard Pedersen :  ”Does sound make sense?”

Min forskningsmæssige interesse i feltet omkring den gode lyd vedrører primært lydens særlige epistemologiske potentiale i forhold til hvordan vi oplever og erfarer verden. Mine interesser har således grundlagsteoretisk karakter og består i en undersøgelse af mellemværendet mellem lyd og dennes meningspotentialer: hvordan lyd er en betydningsskabende faktor på et før-semantisk, fænomenologisk niveau, men hvordan lyden også konstitueres af og forandres gennem de diskurser, den agerer igennem. Feltet omkring lyd og betydning har således min interesse både som et æstetisk, fænomenologisk anliggende, men også som en konventionel, diskursiv praksis. Vi agerer med lyd i vores erfaring af verden, både som konstituerende, forankrende og som noget, der forandrer vores erfaring og betydningsoplevelse (Wittgenstein). Feltet mellem lyd, lydoplevelse og konstitueringen af disse via diskursive praksisser er således centrum for min forskningsmæssige interesse i lydfeltet.

    Med udgangspunkt i dobbeltbetydningen i ordet ”sense” – fornuft eller mening kontra det sansemæssige – spørges der således til det lydliges epistemologiske potentiale. Lyd forstås her som en kulturel og æstetisk medialitet, der påvirker vores oplevelse af hverdagen og af æstetiske artefakter, f.eks litteratur og musik.

 

Birgitte Stougaard Pedersen er Ph.d. (2004) og Post.doc. (2006-2009) ved Afd. for Æstetik og Kultur, Institut for Æstetiske fag, Aarhus Universitet.

    Hun har skrevet om rytme, æstetik og betydningsteori i forholdet mellem litteratur og musik, bl.a. Lyd, litteratur og musik – gestus i kunstoplevelsen (Århus Universitetsforlag, 2008), ”Rytme som interdisciplinært koncept” ( Kunstens rytmer i tid og rom , Tapir Akademisk Forlag, 2005) og “Aesthetic experience and aestheticization – the rhythm of hiphop music”, der er under udgivelse i Pluralizing Rhythm , (Rodophi, Amsterdam), en bog, hun også er medredaktør af.

    Ph.d. afhandlingen” It don’t mean a thing if it ain’t got that swing – gestisk betydningsdannelse i litteratur og musik” arbejdede dels med at undersøgelse af musikkens og litteraturens genealogi, dels deres indbyrdes forbindelse i et historisk forandringsperspektiv. Herudover opererede projektet med den tese, at der kan påpeges en sammenhæng mellem musik og litteratur, der har at gøre med gestik (Wittgenstein, Merleau-Ponty).

    Hun arbejder aktuelt på forskningsprojektet Rytme, groove og gestik – dansk hip hop mellem det lokale og det globale med støtte fra det danske Forskningsråd for Kultur og Kommunikation. Har sammen med Mads Krogh redigeret bogen Hiphop i Skandinavien , Aarhus Universitetsforlag, 2008.

    Har fungeret som udøvende sanger, bl.a. i vokalensemblet Musica Ficta.