Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Iben Have

Iben Have : Medieret akustemologi

Projektet skal undersøge hvilken rolle medier og deres forskellige mediatet (mediets særegne måde at være medie på) spiller for lydlig oplevelse, erfaring og erkendelse? Her vil det bl.a. være relevant at arbejde med et begreb som mobilitet . Både som fysisk mobilitet med de nye medieteknologier og som mobiliteten af den digitaliserede lyd medierne imellem. Et andet perspektiv på spørgsmålet vil være en tese om, at der pga. den musikalske oplevelses emotionelle bias sker en medialisering af emotionelle oplevelser generelt via mediernes lydligt-musikalske iscenesættelse.

 

Iben Have (f. 1970) er lektor på Institut for Informations- og Medievidenskab, AU.  Hun er uddannet cand. mag. i Æstetik og Kultur og ph.d. i Musikvidenskab. Hendes overordnede forskningsinteresse er musik og lyd som kommunikative virkemidler i medierne og hun har specialiseret sig i underlægningsmusik i danske tv-dokumentarer. Hun har netop afsluttet et projekt om de etiske diskussioner, der ofte knytter sig til brugen af underlægningsmusik i journalistisk tv-dokumentar og har i den forbindelse foretaget receptionsstudier i forbindelse med portrætter af fungerende danske top-politikere.

    Iben Have har publiceret bogen Lyt til tv – underlægningsmusik i danske tv-dokumentarer (2008) og blandt de seneste artikeludgivelser kan nævnes “Aestheticizing Politics. Non-verbal Political Communication in Danish Television Documentaries” (2008). “Background Music and Background Feelings - background music in audio-visual media” (2008) samt “Underlægningsmusik i dokumentariske politikerportrætter” (2009). Underviser i Medie-, kultur- og samfundsteori, Receptionsanalyse, Medietekstanalyse samt i overbygningskurser om musik og lyd i medierne. Hun har  deltaget i styregruppen i forskningsnetværket Emotion, viden og kultur og sidder pt. i styregruppen i det FKK-støttede nationale netværk Sound as Art - Sound in History, Sound as Culture - Sound in Theory .