Aarhus Universitets segl

Praktiske informationer på lokationer

Birk Centerpark, Herning

Adresse

Aarhus Universitet, Campus Herning
Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Bygningsnummer: 8003

Offentlig transport

Du kan både tage tog og bus til Campus Herning.

Planlæg din rejse på Rejseplanen.

Adgang til bygninger og lokaler

Alle bygninger med er åbne på hverdage fra kl. 8.00 til 17.00. Hvis du har behov for at benytte bygningerne uden for normal åbningstid, kan du få adgang ved at bruge dit nøglekort.

Der er placeret kortlæsere både uden på bygningen og uden for lokalerne. For at få adgang skal du køre dit adgangskort igennem kortlæseren, hvorefter du indtaster din adgangskode/pinkode.

Her kan du læse mere om studiekort/adgangskort.

Adgang til cykelkælder

Du kan tilgå cykelkælderen med dit adgangskort. Indgangen til cykelkælderen ligger ved siden af hovedindgangen.

Adgang til laboratorier

Adgang til laboratorier gives via den laboratorieansvarlige.

Biler

Der er gratis parkeringspladser flere steder omkring Campus Herning.

Se oversigten over de gratis parkeringsarealer.

IT-support, print og trådløst net

Har du brug for hjælp eller spørgsmål, kan du kontakte IT-support.

Gå til IT-supportens hjemmeside.

Printer

Medarbejdere kan printe i lok. 3109.

Trådløst internet

Det trådløse netværk hedder Eduroam.

Læs hvordan du kommer på Eduroam.

Kantine og køkkener

Grab’n’Go

Kantinen befinder sig i stueetagen. Her er også et hyggeligt område med borde og stole, så du kan sidde og nyde din mad i kantinen.

Uden for kantinens åbningstid kan du købe kaffe, sodavand og snacks i automaten.

Køkken i Engineering Lab

I Engineering Lab er der et køkken, som både ansatte og studerende må benytte sig af.

Post

Privat post må ikke sendes til en AU-adresse, herunder Campus Herning.

Navitas

Til og fra Navitas

Find vej

Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Oversigtskort


Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering af biler og cykler

Cykler

Cykler sættes i cykelkælderen (niveau -01) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.

Parkeringsanlæg

Via nedkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkeringskælder under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler på niveau -2, hvis de har oprettet en parkeringstilladelse. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn, hvor medarbejdere fra Aarhus Universitet skal benytte pladser markeret ASE/ENG.

For at oprette en parkeringstilladelse, bedes du sende en mail til sekretariatet på tech@ak.au.dk, hvor du oplyser bilens registreringsnummer, samt den periode tilladelsen skal gælde for.

Bommen til parkeringskælderen er åben på hverdage kl. 05.00- 17.00. Udenfor dette tidsrum kan alle med gyldigt adgangskort til Navitas åbne bommen uden brug af kode. Det kræver ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen.     

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Bemærk at du ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har registreret en parkeringstilladelse. Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg på Navitas niveau -1, i Dokk1 samt ved Arkitektskolen på Nørreport 20 (betalingsanlæg).

Gæsteparkering

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet. Alternativt kan du oprette en gæsteparkeringstilladelse online til parkering på niveau -2 til din gæst.

Bemærk at gæsten ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har oprettet en gæsteparkeringstilladelse. Er der ingen ledige ASE/ENG pladser på niveau -2, så kan gæsten henvises til betalingsparkeringen på niveau -1 i stedet.


Adgang til Navitas

Åbningstid Navitas

Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort med kode efterfulgt af #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.

For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer

Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Uden for dette tidspunkt benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #. Den lille enkeltelevator for ansatte kan kun bruges med adgangskort. Vareelevatoren er fortrinsvis til driftspersonale og vareleverance.

Adgang til de enkelte etager

Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Adgang til cykelkælder

Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Uden for dette tidsrum benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.


Bibliotek

Vi er tilknyttet AU Library på Katrinebjerg


Bygningsdrift

Facility Management (FM)

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.


IT-services

Du kan finde IT helpdesken på 3. etage i lokale 03.205. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk. Læs mere om IT supportens adresser og åbningstider.

Printere


Kantine

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Navitas skal bestilles hos Navitas kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Personalekøkkener

Mangler der kaffe, te, mælk eller sukker i personalekøkkenerne, så send besked til sekretariatet


Kontorartikler og pap

Kontorartikler

I postrummet kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.


Laboratorier

Ansatte har adgang til enkelte laboratorier og værksteder via adgangskortet, men det er kun tilladt at gå ind i områderne, hvis man har et ærinde. ANdre laboratorier som fx kemi- og fysiklaboratoriet kræver særlig tilladelse. Man giver ikke adgang for andre end sig selv, og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.


Rygning og e-cigaretter

Rygning må kun finde sted på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver eller på terrasser. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Undgå at udløse brandalarmen

Enhver form for åben ild, brug af stearinlys o.l. i bygningen er strengt forbudt!

Følgende kan udløse flamme- eller røgdetektorer:

 • laserlys
 • lysbuer fra svejseapparater
 • andet stærkt Ultra Violet lys
 • bomberør med konfetti
 • varmeflimmer
 • scenerøg
 • tætte koncentrationer af damp og støv

Ved håndværker- og laboratoriearbejde, hvor der frembringes røg, damp og/eller støv, skal sensorer i umiddelbar nærhed frakobles og muligvis tildækkes. Dette sker ved henvendelse til Facility Management, e-mail: NT-BygSyd.Bygningsservice@au.dk

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk