Aarhus Universitets segl

Honorering af transport mellem Aarhus og Herning

Med henblik på at sikre ens udgangspunkt ift. kørselsgodtgørelse for ASE-ansatte, som skal pendle mellem Aarhus og Herning, er denne aftale indgået mellem Direktør for Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet som ledelsespart og tillidsmændene for Dansk Magisterforening/øvrige akademiske organisationer og for Ingeniørforeningen i Danmark som repræsentanter for ansatte undervisere.

Nedenstående skal ses som supplement til AU’sregler vedr. tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-koerselsbemyndigelse/ samt lokale tilpasninger for tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse for Ingeniørhøjskolens medarbejdere.

ASE-ansatte, som i deres ansættelseskontrakt kun har ét ansættelsessted (enten Aarhus eller Herning) kan som udgangspunkt vælge et af nedenstående godtgørelsesprincipper i forbindelse med transport til andet ansættelsessted (Aarhus/Herning) i embedes medfør:

  • Såfremt transporten sker i egen bil, honoreres kørslen til høj kilometertakst. Turens længde skal til enhver tid beregnes ud fra den korteste rute –således højst med det antal kilometer, der er mellem de to tjenestesteder.
  • Såfremt transporten sker med offentlig transport, honoreres kørslen dels med betalt transport, dels med 90 minutter pr. rejsedag på distancen mellem Herning og Aarhus. Det er herunder forudsat, at den ikke-honorerede del af rejsetiden anvendes til faglig forberedelse.

Det skal som udgangspunkt undgås at planlægge med at skulle have tjeneste begge arbejdssteder på én arbejdsdag. Desuden skal det tilstræbes, at den samlede mængde af rejsetid begrænses mest muligt, inden for hvad der må betragtes som undervisningsmæssigt forsvarligt. Ovenstående forslag skal betragtes som et udgangspunkt for en aftale, der dog altid skal rimelighedsvurderes i forhold til hver enkelt ansattes rejseforhold.


Aftalen er gyldig pr. 1. juni 2015.Ingeniørhøjskolens LSU er orienteret om ovennævnte på dets møde den 21. oktober 2015